Hjælp til planlægning af barsel

Når man venter barn, kan det være svært at finde ud af, hvordan man bedst tilrettelægger sin barsel i forhold til både barnet, hinanden, jobbet og økonomien. I denne artikel kan du finde hjælp til planlægning af barsel, eksempler på hvordan man kan dele barslen op og gode råd generelt.

Der kan være store forskelle på, hvordan den enkelte familie planlægger forældrenes barsel. Nogle familier deler barslen så meget som muligt og andre holder fast i det mere traditionelle barselsmønster. Der er også familier, hvor det er far, der holder hele barslen eller hvor der bliver holdt så lidt barsel som muligt.

Der findes ingen forkerte valg, da det altid vil være individuelt, hvad der harmonerer bedst for alle parter. Som forældre er den vigtigste opgave at passe godt på sit barn og give det en god start på livet – en opgave der kan løses forsvarligt på mange forskellige måder.

Eksempler på fordeling af barsel

Generelt dikterer lovgivningen, at alle forældre dagpengemæssigt har ret til følgende:

 • 4 ugers graviditetsorlov op til fødslen til mor.
 • 14 ugers barselsorlov efter fødslen til mor, hvoraf de 2 første er obligatoriske.
 • 2 ugers barselsorlov øremærket far, som skal afholdes de første 14 uger efter fødslen.
 • 32 ugers efterfølgende forældreorlov, som kan deles frit mellem begge forældre eller afholdes af den ene – med mulighed for forlængelse med 8 eller 14 uger til nedsat dagpengesats under hele forældreorloven. De 32 uger kan for faderens vedkommende sagtens påbegyndes samtidig med at mor afholder de 14 ugers barselsorlov.

Du skal senest 3 måneder inden din termin meddele din arbejdsgiver, hvornår du forventer at blive mor eller far og dermed hvornår du skal på graviditetsorlov eller fædreorlov. Men hvordan du ønsker at afholde forældreorloven, behøver du ikke meddele før efter barnets fødsel.

Der er dog forskel på, hvad der står i de enkelte overenskomster eller ansættelseskontrakter og nogen har derfor ret til længere barselsorlov eller løn under barslen, mens andre måske har krav på halv løn i en periode.

Som udgangspunkt er ovenstående dog minimumskravene og derfor disse, der tages udgangspunkt i nedenfor i de 3 eksempler på, hvordan man kan planlægge sin barsel.

Mor tager hele barslen

I dette tilfælde holder mor hele barslen og kan således gå hjemme med barnet på barselsdagpenge til den lille er 46 uger gammel, svarende til omkring 11 måneder.

 • 4 ugers graviditetsorlov til mor
 • 2 ugers barselsorlov til far de første 14 dage efter fødslen
 • 14 ugers barselsorlov til mor
 • 32 ugers forældreorlov til mor

Far tager over efter mor

I dette eksempel holder mor barsel de første mange uger, hvorefter far tager over, når barnet er blevet større. Her kan en af forældrene gå hjemme med barselsdagpenge indtil barnet fylder 46 uger – omregnet til omkring 11 måneder. Mor vender tilbage på arbejdet, når barnet er 30 uger gammelt, svarende til 7,5 måned.

 • 4 ugers barselsorlov inden fødslen til mor
 • 2 ugers barselsorlov til far de første 14 dage efter fødslen
 • 14 ugers barselsorlov til mor
 • 16 ugers forældreorlov til mor
 • 16 ugers forældreorlov til far

Mor og far holder barsel samtidig

I følgende eksempel holder forældrene en del af barslen sammen og med denne fordeling, kan forældrene sammenlagt gå hjemme på barselsdagpenge til barnet er 32 uger, eller omkring 8 måneder.

 • 4 ugers graviditetsorlov inden fødslen til mor
 • 2 ugers barselsorlov til far de første 14 dage efter fødslen
 • 14 ugers barselsorlov til mor
 • 14 ugers forældreorlov til far samtidig med mors barselsorlov
 • De resterende 18 ugers forældreorlov til mor eller far

Deles de sidste 18 uger også ligeligt med 9 uger til hver, er barnet omkring 6 måneder, når barselsdagperioden udløber. Der kan dog, som tidligere nævnt, forlænges med 8 eller 14 uger ekstra – i det tilfælde vil dagpengesatsen blot være lavere i samtlige orlovsuger.

Planlægning af barsel og økonomi

Den højeste barselsdagpengesats er i 2017 4.245 kroner pr. uge pr. person på barselsdagpenge.  Det svarer til omkring 19.000 kroner pr. måned, afhængigt af antallet af dage i den pågældende måned.

Vælger man at forlænge sin barsel, vil det ugentlige beløb blive reduceret. Til gengæld vil man få barselsdagpenge i alle ugerne.

Tager man udgangspunkt i sidstnævnte eksempel ovenfor, hvor begge forældre er på barsel samtidig, giver det en samlet indtægt i barselsperioden på 8.490 kroner pr. uge – svarende til cirka 38.000 kroner før skat pr. måned.

Det vil for mange betyde en reduktion i den samlede husstandsindkomst og derfor er det oftest i familier, hvor forældrene har ret til løn under barsel, at forældrene vælger at holde barsel samtidig.

Forlænger man den samlede forældreorlov med 8 uger, bliver satsen pr. uge nedsat til 3.396 kroner. Forlænger man med 12 uger er beløbet pr. uge 2.953 kroner.

Udskydelse af barsel og afholdelse af restbarsel

Nogle af de 32 ugers forældreorlov kan, hvis du er i arbejde, udskydes til senere og behøver således ikke benyttes i forbindelse med fødslen af barnet. Ugerne skal blot anvendes, inden barnet fylder 9 år. Der er således god mulighed for at gemme dele af sin barsel.

Generelt kan man udskyde mellem 8 og 13 uger af sin forældreorlov til senere, men hvis man laver en særaftale med sin arbejdsgiver, kan man udskyde alle 32 uger.

Det betyder, at den barsel man ikke afholder med sit barn her og nu ikke går tabt, men i stedet kan anvendes på et senere tidspunkt. Den resterende barsel kan anvendes præcis, som man vil, så længe ugerne ligger i forlængelse af hinanden. Det eneste krav til afholdelse af restbarsel er, at du har daglig kontakt med dit barn og opfylder de generelle krav til at kunne modtage barselsdagpenge.

Typiske måder at afholde sin restbarsel på er:

 • At gå på nedsat tid i en periode svarende til det antal dage, man har til overs i restbarsel – f.eks. i form af en fast ugentlig fridag.
 • At afholde nogle ekstra ferieuger i et givent år.
 • En ekstra lang barsel i forbindelse med barn nummer 2.

Man er lovmæssigt sikret sin restbarsel, også selvom man skifter arbejdsgiver undervejs. Din nye arbejdsgiver kan med andre ord ikke nægte dig at holde din resterende barsel.  Man skal blot meddele det senest 16 uger inden og i øvrigt generelt være berettiget til barselsdagpenge – samt være i arbejde. Er man ledig kan man med andre ord ikke afholde restbarsel.

Gode råd til planlægning af barsel

Planlægning af barsel kan være svært, især fordi det er noget, de fleste kun skal tage stilling til få gange i livet. Dertil kommer, at barselsreglerne er til evig debat rent politisk og reglerne derfor kan ændre sig fra gang til gang.

Det bedste råd med hensyn til planlægning af barsel er dog at se tiden an, inden du endeligt beslutter dig for, hvordan jeres barsel skal fordeles. Årsagen er, at de færreste ved, hvordan situationen i hjemmet bliver, når den lille er kommet til verden.

Måske havde man planer om at vende tilbage til jobbet efter 6 måneder, men bliver overvældet af store følelser, der får en til at ønske, man kunne være hjemme med den lille i længere tid. Det kan også forholde sig modsat: At man drømte om et helt år sammen med sin baby, men finder ud af, man ikke trives med at gå derhjemme.

At det er svært at forudsige fremtiden er desuden indtænkt i barselslovgivningen, som netop tager højde for, at der kan være behov for ændringer undervejs.

Du er nemlig ikke forpligtet til at lægge dig fast på nogen aftale omkring den fulde længde af din barselsorlov, før du har født. Du skal blot senest 8 uger efter fødslen meddele, hvornår du gerne vil vende tilbage til arbejdet og dermed stoppe din barsels- eller forældreorlov.

Det giver nogle uger til at vænne sig til rollen som forældre og mærke efter, hvordan man har det med de forskellige muligheder.

Langt de fleste arbejdsgivere er desuden også til at tale med – og skulle man ønske at vende tilbage til jobbet tidligere eller afholde en længere forældreorlov end først varslet, kan det i mange tilfælde sagtens lade sig gøre. Man skal blot være klar over, at arbejdsgiveren har ret til at afslå ønsket om ændringer, hvis der er gået mere end 8 uger siden fødslen.

Få yderligere hjælp til planlægning af barsel

Det vigtigste i forhold til planlægning af barsel er at undersøge, hvor meget I hver især har krav på – udover det, de generelle regler tildeler jer. Først når I har det fulde overblik over jeres indtægtsmuligheder og orlovslængde, kan I nemlig lægge en skræddersyet plan for jeres barsel, som passer ind i netop det familieliv, I har og ønsker.

Både fagforeningen og A-kassen kan hjælpe med at afdække jeres rettigheder. Er du i tvivl om de generelle barselsregler, kan du også kontakte Udbetaling Danmark, som administrerer både ansøgninger om barsel og selve udbetalingerne af barselsdagpenge.

Du finder Udbetaling Danmarks kontaktinformationer her: https://www.borger.dk/familie-og-boern/Barsel-oversigt