Ny undersøgelse: Barsel resulterer i flere penge til husholdningsbudgettet

Rockwool Fondens Forskningsenhed står bag en helt ny analyse, der viser, at det er til stor gavn for familiens samlede økonomi, såfremt far vælger at tage en større del af barslen, da fædre ikke bliver ramt i samme grad som kvinder på lønnen, når de holder barsel. Resultaterne stammer fra en helt ny undersøgelse, der har haft for øje at undersøge effekten af fem reformer af barselsorloven foretaget i henholdsvis 1989, 1994, 1997, 1998 og 2002. Disse har alle på den ene eller anden måde påvirket fædres tilskyndelse til at tage barsel.

Ifølge analysen mindskes løngabet mellem mænd og kvinder, såfremt det er fædrene i familien, der tager en større del af barslen, og dette vil yderligere øge husholdningens samlede indkomst. Analysen viser, at i de familier, hvor faren vælger at tage en stor del af barslen, bliver lønforskellen mellem mor og far i familien reduceret i helt op til to til fire år, efter at barnet er født. Herudover viser analysen, at der hvor effekten er størst, bliver forskellen på helt op til 14.000 kr. om året, hvis far vælger at tage en uges ekstra barsel.

 

Mænd bliver ikke i samme grad ramt på lønnen som kvinder

 

Grunden til, at det forholder sig sådan, er, at fædre ikke bliver ramt på lønnen i samme grad som kvinder, når de tager barselsorlov – og da fædres barsel har en mindre betydning for egen indtjening, betyder reduktionen i lønforskellen ligeledes, at den samlede husholdningsindkomst vil stige.

Der kan ifølge analysen være flere forklaringer på, at fædres barsel har en positiv og gavnlig effekt på både den samlede lønindkomst i familien, men også på løngabet mellem mor og far. Det kunne eksempelvis være, at denne barsel frigiver ressourcer, så moren i familien endelig kan forfølge nogle karrieremæssige mål og dermed få et lønmæssigt afkast heraf. Det giver altså mulighed for moren til at indhente farens lønmæssige forspring over tid.

 

Generel lønstigning i familien

 

En del af forklaringen på, at husstandens samlede indkomst stiger, er ifølge analysen også arbejdsgivernes lønmæssige forskelsbehandling af mænd på barsel samt kvinder på barsel. Analysen beskriver, hvordan det er ganske interessant, at fædrenes indkomst ikke lider under vedkommendes øgede barsel, men derimod bidrager til en generel lønstigning i familien. Dette tyder på, at der kan være tale om, at arbejdsgiverne sætter stor pris på deres mandlige medarbejdere, hvilket samtidig viser, at de er lige så engageret i familielivet hjemme – eller i hvert fald, at danske mænd på ingen måde bliver straffet for at sætte familien lige så højt som arbejdet.