Barselsregler for studerende

Bliver du gravid under uddannelse, er du berettiget til at få barsel. Men hvilke regler gør sig egentlig gældende for studerende, når det kommer til barsel? Der er utroligt mange regler og love, og det kan være svært at finde hoved og hale i det hele. Du vil her i artiklen blive præsenteret for barselsregler for studerende, så du forhåbentlig kan blive klogere på, hvilke regler der gør sig gældende for dig.

 

Mulighed for ekstra SU-klip

 

Såfremt du i forvejen opfylder samtlige betingelser, der gør sig gældende som SU-modtager – dvs. hvis du går på en SU-godkendt uddannelse – har du mulighed for at få yderligere SU-klip, hvis du får et barn under uddannelse. Hvornår du er berettiget til at få disse ekstra klip, afhænger helt og holdent af, hvilken type uddannelse du går på, mens dit barn bliver født. Man bør i forbindelse med dette være særligt opmærksom på, at det ikke er muligt at få ekstra SU-klip samtidig med, at du modtager supplerende SU-lån til forsørgere eller forsørgertillæg.

Hvis du eksempelvis skal være mor, mens du går på en videregående uddannelse, kan du få 12 måneders ekstra SU-klip, og du skal blot sørge for at søge om disse ekstra klip tre måneder før terminsdatoen. Du kan desuden selv bestemme, hvornår i den uddannelse, du har fået barnet, du vil have de ekstra klip udbetalt, og herudover kan du få udbetalt klippene fra to måneder før terminsdatoen. Hvis du skal være far under en videregående uddannelse, er du berettiget til at få seks måneders ekstra SU-klip. Du har desuden mulighed for at blande dine klip både som nybagt mor og far.

Hvad man bør være særligt opmærksom på i forbindelse med udbetaling af ekstra SU?

 

Du kan tidligst få udbetalt ekstra SU fra den måned, du har afleveret den pågældende ansøgning på dit uddannelsessted, og herudover har du kun ret til barselsdagpenge, såfremt du har et fast deltidsarbejde, eller såfremt du i forbindelse med din uddannelse skal i lønnet praktik som elev. Hvis du inden for de første 46 uger efter dit barns fødsel ikke har været på arbejdsmarkedet, har du ikke mulighed for at få udbetalt barselsdagpenge på et senere tidspunkt.

Såfremt du har andre spørgsmål om barselsregler for studerende, eller blot ønsker at få noget uddybet, er det altid en god idé at kontakte enten din studievejleder, kommune eller a-kasse, da du her har rig mulighed for at få yderligere information om eksempelvis barselsdagpenge under uddannelse.