Barsel med tvillinger – barselsregler og økonomi

Der er dobbelt op på forventninger, sorger og glæder, når man venter tvillinger – men er der også dobbelt op på barselsorlov samt Børne- og Ungeydelse? Bliv klogere på, hvad du har krav på, når du skal på barsel med tvillinger.

Selvom der et langt stykke hen ad vejen er dobbelt så meget af alting, når man får et hold nyfødte tvillinger ind i sit liv, er der desværre ikke dobbelt så meget barsel i sigte.
Når man skal på barsel med tvillinger, gælder nemlig de samme regler, som for dem, der venter og føder ét barn. Der er dog tre elementer omkring graviditet og barsel der kan være særligt relevante, når man er gravid med tvillinger.

Sygemelding som tvillingegravid

Risikoen for komplikationer i en tvillingegraviditet er højere, fordi kroppen er på et større arbejde under graviditeten, end den ville være, hvis der kun var ét barn i vente. Derudover er det for mange hårdere at være gravid med tvillinger.

Det betyder, at mange tvillingegravide sygemeldes i løbet af graviditeten. Både for at passe på børnene og den gravide.

Bliver man sygemeldt under graviditeten, og er man i arbejde, vil man i langt de fleste tilfælde være berettiget til fortsat at få løn, indtil man overgår til graviditetsorlov 4 uger før den planlagte termin. Arbejdsgiveren kan søge refusion for lønnen og det eneste man selv skal gøre, er at skaffe en lægeattest, der erklærer, at man ikke længere kan arbejde på grund af graviditeten.

Er du ikke i arbejde, vil du overgå til barselsdagpenge, hvis du bliver sygemeldt.
Sygemeldingsperioden har dog ikke indflydelse på, hvor lang tid du kan holde barsel. Du har stadig krav på det samme antal uger med barselsdagpenge efter fødslen som alle andre.

Forlængelse af barsel ved indlæggelse

Selvom langt de fleste tvillinger kommer godt til verden uden større komplikationer, er det alligevel det mest almindelige, at tvillinger bliver født en smule tidligere end beregnet. Enten fordi man går i fødsel af sig selv, eller fordi fødestederne rutinemæssigt sætter fødslen i gang inden termin eller foretager et kejsersnit tidligere end ellers.

Det mest normale er, at man som tvillingegravid får lov til at gå til 38+0, hvis man ikke føder inden. Årsagen er, at man ved, risikoen for komplikationer hos børnene i den sene graviditet er større hos tvillingegravide.

Med enhver indblanding i naturens gang, eller for tidlig fødsel, følger dog også risikoen for komplikationer. Der er sjældent tale om noget alvorligt, men almindelige startvanskeligheder, i forhold til at vænne sig til livet udenfor livmoderen, er ret almindelige.

Det betyder også, at de fleste nyfødte tvillinger bliver indlagt efter fødslen sammen med deres forældre, i kortere eller længere tid – og når et barn er indlagt i forbindelse med fødslen, kan man få forlænget sin barselsperiode med et tilsvarende antal dage.