Forældre skal kunne dele barslen

Som det ser ud i dag, tager langt de fleste danske mødre den største bid af barselsorloven, når der er kommet en lille ny til verden. Nye politiske forslag skal dog ændre på dette, så det lige så vidt kan blive faren, som går hjemme hos barnet, imens moren hurtigere kommer tilbage på arbejdsmarkedet.

Forslaget går i sin simpelhed ud på, at hver forældre vil blive tildelt halvdelen af barslen, dvs. 16 uger hver, som de som udgangspunkt afholder. Der vil dog fortsat være mulighed for, at barslen kan blive overleveret fra mor til far eller far til mor, hvis det passer bedre ind i de enkelte forældres ønsker. Barslen vil være omfattet af de nuværende regler, hvor man modtager barselsdagpenge i den givne periode.

 

Skal bryde normen

Det nye forslag er blandt andet sat i verden for at bryde med nogle traditionelle mønstre omkring forældres barsel. Som det er nu, ligger alle 32 ugers barsel nemlig hos moren, da det har været det oplagte valg for mange forældre. Det er dog ikke altid tilfældet, og man ønsker derfor at bryde med denne tankegang. Det er socialdemokratiet, som er kommet op med lovsforslaget.

Forslaget skal gøre det nemmere for kvinder at holde fast i deres position på arbejdsmarkedet eller søge nyt arbejde, hvis de er gået ledige. Samtidig kan det blive en fordel for mændene, fordi de får mulighed for mere samvær med barnet i den første tid. Det er derfor et forslag, som skal tilgodese både moren og faren som udgangspunkt.

 

Møder opbakning

Socialdemokratiets lovforslag er endnu ikke nået længere end de første spadestik, men det møder alligevel stor opbakning hos organisationen 3F. Her har man nemlig længe haft et ønske om at forbedre vilkårene for barsel hos mænd. Det har i mange år været et punkt, som organisationen har italesat, og man glæder sig derfor over, at der nu også fra politikkeres side bliver taget initiativ til at styrke mændenes muligheder.

Hos 3F glæder man sig desuden over, at det kan give en stor gevinst for børnene, som får et mere ligeligt fordelt samvær med moren og faren. Man lægger desuden vægt på, at mange mænd har et ønske om en større mængde barsel, og at det er ønsket, at det også lovgivningsmæssigt er en rettighed. Det betyder nemlig, at manden ikke behøver indgå i en diskussion med moren om fordelingen af barsel, hvis han ønsker at bruge de 16 uger.