Sundhedsplejerske – Barsel med din baby

Hos Barselsliv.dk får du de bedste råd om barsel og sundhedsplejerske. Uanset om du er førstegangsfødende eller har flere børn tilbydes du sundhedsplejerske.

Hvad er en sundhedsplejerske

En sundhedsplejerske er en person, som tilknyttes enhver nybagt mor og som kommer med jævne mellemrum og besøger jer i den første tid for at sørge for, at alt er som det skal være. Din sundhedsplejerske er ansat af kommunen og er uddannet til at kunne tage hånd om de spørgsmål, der måtte være i forbindelsen med din barsel. Hun har, ud over at være uddannet sygeplejerske, også taget en 1½ årlig specialiseret uddannelse. Hendes primære mål er at højne børnesundheden. Hun er med til at sikre både sundhed, barnets normale udvikling og opspore sygdom, hvis der er tegn på dette. Sundhedsplejersken tjekker ved hvert besøg barnets vægt for at sikre sig, at dit barn vokser som det skal. Det stilles spørgsmål til urin, afføring og der måles på barnet længde, så det hele fint kan blive noteret i en lille bog, som sundhedsplejersken medbringer til dig. Det vil som oftest være den samme sundhedsplejerske, der besøger dig under din barsel.

Hvornår kommer sundhedsplejersken

Du er selv med til at planlægge, hvornår sundhedsplejersken skal komme på besøg. Det er som oftest en hyggelig stund, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål af både praktisk og følelsesmæssig karakter. I finder sammen passende tidspunkter, hvor hun kan komme på besøg og være dig og din lille baby til assistance, hvis det driller med amning, bleskift eller andet. Hvor mange besøg du får afhænger af både barnets vægt og dine ønsker. De fleste kommuner tilbyder omkring 7 besøg af sundhedsplejersken i løbet at din babys første leveår.

Hvad kan jeg spørge sundhedsplejersken om

Der er mange spørgsmål, som kan melde sig på banen i forbindelse med at have fået en lille baby. En sundhedsplejerske er som oftest en erfaren dame både, hvad gælder teori og praksis. Her kan du føle dig tryg og se det som mulighed for en fortrolig samtale uanset om det gælder amning, svære følelser, daglige rutiner eller andet, som måtte give grund til bekymring. En sundhedsplejerske er til for at hjælpe jer så godt på vej som muligt. Nogle babyer har eksempelvis tendens til altid at lægge med hovedet den samme vej, når de skal sove. Her kan sundhedsplejersken komme med gode råd for at undgå skævhed i barnet kranie, så som at stille barnet et andet sted med andet lysindfald eller sætte noget spændende at kigge på i modsatte side af barnevognen eller som sidste udvej måske tilbyde en speciel liggeanordning, der er med til at sikre, at barnets kraniet ikke bliver skævt.

Sundhedsplejerske og mødre-grupper

I nogle kommuner er det jordemoderen og i andre kommuner er det en sundhedsplejerske, der er med til at give mulighed for deltagelse i mødre-grupper. En sundhedsplejerske vil som udgangspunkt anbefale dig at deltage i mødre-grupper, der som oftest foregår på skift hjemme hos mødrene privat. Det kan være et forum til masser af gode snakke om det at håndtere en lille nyfødt. Det kan også være et åndehul, hvor der er voksenkontakt og ikke kun bleskift og baby-mos dagen lang. Din sundhedsplejerske kan være med til at formidle kontakt og sørge for at finde en mødre-gruppe i dit lokalområde. Måske er der flere mødre på barsel i dit lokalområde end du lige regnede med. Her får du muligheden for at både du og dit barn kan socialisere med andre i samme situation. Med en sundhedsplejerske er der masser af spændende hjælp at hente til gavn for hele familien.