Alt du skal vide om børnepenge

Børnepenge er for mange børnefamilier en fin håndsrækning i forhold til de mange udgifter, der er forbundet med at have børn. Lige fra bleer og institutionspladser til de yngste og nyt tøj og fritidsaktiviteter til de ældste. Her kan du læse alt omkring børnepenge, hvornår de bliver udbetalt og hvordan de generelle regler er på området.

Børnepenge kaldes officielt for Børne- og Ungeydelse og udbetales automatisk til alle børnefamilier med hjemmeboende børn under 18.

Hvor meget man kan få, afhænger af den samlede husstandsindkomst. Tjener man mindre end 749.000 årligt i husstanden, er taksterne dog faste.

Børnepengene er skattefrie og skal ikke medregnes i den årlige husstandsindkomst.

Hvor meget får man i børnepenge?

Taksterne for hvor meget, man får udbetalt i Børne- og Ungeydelse, er forskellige i forhold til, hvor gammelt barnet er. Det skyldes, at man antager, der er flest udgifter forbundet med de yngste børn.

Udbetalingen pr. barn pr. kvartal er som nedenstående.

2017:

0-2 år: 4.491 kroner

3-6 år: 3.555 kroner

7-14 år: 2.796 kroner

Har man et barn på 1 år og et barn på 6 år, vil man dermed modtage 8.046 kroner hvert kvartal: 4.491 kroner + 3.555 kroner.

Når barnet fylder 15, skifter udbetalingerne fra at ske kvartalsvist til én gang månedligt. Det kvartalsvise beløb er dog det samme som for de 7-14-årige og der bliver således udbetalt 932 kroner om måneden.

Tallene for næste år er også fastsatte:

2018:

0-2 år: 4.506 kroner

3-6 år: 3.567 kroner

7-14 år: 2.808 kroner

For de 15-18 -årige lander den månedsvise udbetaling i 2018 på 936 kroner.

Børnepengene kommer på faste datoer

Datoerne for hvornår der udbetales børnepenge ligger fast:

20. januar
20. april
20. juli
20. oktober

Ungeydelsen bliver udbetalt bagud den 20. i måneden. Ungeydelsen for juni måned bliver således udbetalt den 20. juni.

Er den pågældende dato ikke en bankdag, fordi den enten falder i en weekend eller er en helligdag, sker udbetalingen den sidste hverdag inden. Er den 20. en søndag, vil børnepengene derfor blive udbetalt fredag den 18.

Hvornår får man børnepenge første gang?

Den første udbetaling finder sted kalenderkvartalet efter, barnet er født. Forklaringen skal udelukkende findes i det rent administrative system hos Udbetaling Danmark, der varetager alle udbetalinger af Børne- og Ungeydelser.

Føder man den 31. marts, modtager man de første børnepenge ved udbetalingen den 20. april, fordi næste kvartal begynder 1. april.

Føder man derimod den 1. april, er man knapt så heldig og modtager dermed i stedet den første udbetaling kalenderkvartalet efter – dvs. ved udbetalingen den 20. juli, fordi næste kvartal først begynder den 1. juli.

Fra barnet fylder 15, falder udbetalingen som tidligere nævnt månedsvist bagud. I det kvartal barnet fylder 15, vil man modtage børnepenge for månederne frem til barnets fødselsdagsmåned. Herefter vil man modtage ungeydelse.

Fylder barnet 15 i juni, vil man derfor modtage børnepenge for april og maj den 20. april – og ungeydelse i juni som bliver udbetalt den 20.

Man skal ikke søge om at få børnepenge. De bliver automatisk overført til moderens NemKonto, hvis barnet bor sammen med begge sine forældre. Dette er en beslutning, der er truffet for at minimere administrationsbyrden hos Udbetaling Danmark og ikke ud fra et manglende ligestillingsprincip.

Vil man gerne have, at børnepengene bliver overført til en anden person eller en anden konto, skal man selv kontakte Udbetaling Danmark for at ændre dette. Bor barnet på skift hos sine forældre, bliver børnepengene overført til den forælder, der har bopælspligten.

Er der loft over børnepenge?

Der har tidligere været et loft over, hvor mange børnepenge man som familie har kunnet modtage. Det er dog ikke tilfældet i skrivende stund, selvom der har været stillet lovforslag omkring dette.

Til gengæld bliver man trukket i Børne- og Ungeydelse, hvis den samlede husstandsindkomst før skat er over 749.000.

Når årsopgørelserne for begge forældre er klar, tjekker Udbetaling Danmark, om den årlige samlede indkomst har overskredet de føromtalt 749.000 og med hvor meget.

Ydelsen bliver således fremadrettet nedsat med 2% af det beløb, grænsen overskrides med. Har I for eksempel tjent 100.000 mere end grænsen på de 749.000, får I hvert kvartal udbetalt 2000 kroner mindre, end I ellers ville have gjort.

Har man modtaget for meget i børnepenge i løbet af året, vil det beløb, man ikke var berettiget til, blot blive fratrukket løbende på det kommende års udbetalinger. Skylder man mere, end man skal have udbetalt i børnepenge året efter, modtager man et girokort.

Man får altid besked, hvis Børne- og Ungeydelsen nedsættes. Det er dog en god idé selv at kontakte Udbetaling Danmark, hvis man er i tvivl om noget eller har fået en beregning af nedsættelse, man ikke umiddelbart forstår.

Der er nemlig mindre afvigelser fra de generelle regler, der kan gøre beregningen en smule anderledes end ovenfor nævnt.

Hvad skal man gøre, hvis man ikke modtager børnepenge?

Hvis man har gæld til kommunen i form af ubetalte regninger til dagpleje, vuggestue, børnehave eller SFO kan SKAT modregne denne gæld i Børne- og Ungeydelsen.

Det kan betyde, at man ikke modtager sine børnepenge som planlagt, da denne beregning kan medføre forsinkelser i udbetalingen. I nogle tilfælde kan omstændighederne endda helt betyde, at man slet ikke får udbetalt sine børnepenge, fordi det beløb man skylder, overstiger det beløb, man skulle have udbetalt.

Har du ingen gæld, og har du stadig ikke modtaget Børne- og Ungeydelse, skal du kontakte Udbetaling Danmark. Nogle gange opstår der blot små forsinkelser i udbetalingerne, men andre gange kan der være opstået en administrativ fejl.

Helt generelt bør du i øvrigt altid tage fat i Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål. De kan også give svar på helt konkrete spørgsmål.