EU-forslag: Fædre skal have øremærket barsel

EU regler barsel

Fædres ret til barsel står endnu engang til debat, hvilket sker som følge af et nyt EU-forslag. Det nye forslag fra EU-kommissionen vil skabe bedre grobund for ligestilling mellem fædre og mødre, når det kommer til barsel. Dette forsøges at imødekommes ved at give øremærket barsel til fædre. Forslaget går i alt sin enkelhed ud på, at fædre skal have øremærket barsel. Det vil sige, at fædre får krav på barsel et vist antal måneder, som ikke kan overdrages til mødrene.

Både fædre og mødre skal ifølge det nye EU-forslag have øremærket barsel, som ikke kan deles imellem forældrene. Dette skal medvirke til mere ligestilling på barselsområdet såvel som på arbejdsmarkedet.

 

Danmark er bagud på ligestillingsområdet for barsel

Danmark er ofte et land, der fremhæves som foregangsland for ligestilling, når det kommer til mange forskellige områder. Dette er dog ikke tilfældet på barselsområdet. Øvrige nordiske lande er langt foran Danmark, når der fokuseres på fordelingen af barselsorlov mellem mødre og fædre. Det nye EU-forslag har til formål at ændre ligestilling på barselsområdet.

EU-forslaget fremsætter en lov om, at fædre skal have ret til fire måneders barselsorlov. Dette er langt mere, end hvad danske fædre i dag gennemsnitligt tager. Formålet med dette udspil fra EU-kommissionen hviler i høj grad på at give fædre mere tid sammen med deres børn. Hvis fædrene tager længere barselsorlov, vil det ligeledes medføre, at mødrene får længere tid på arbejdsmarkedet. Dette vil generelt medvirke til at skabe bedre grobund for ligestilling på arbejdsmarkedet. Skellet mellem mødres og fædres årsindtægter på arbejdsmarkedet vil med dette nye forslag blive mere ligestillet.

 

Uvished om forslagets virkning

Forslaget er et nyt udspil, der langt fra er vedtaget endnu. Hvis forslaget vedtages vil dette kræve en lovændring i Danmark.

Det er dog uvist, hvorvidt forslaget rent faktisk vil medvirke til, at fædre tager mere barsel end de gør i dag. Ved at gøre en del af barslen øremærket fædrene, vil den øremærkede del bortfalde, hvis fædrene ikke vælger at tage den.

Hvis man kigger på øvrige nordiske lande, der har prøvet kræfter med forskellige tiltag omkring øremærkede barsel, ses der positive effekter. Island har eksempelvis indført en variant af øremærket barsel til fædre. Dette har vist, at islandske fædre benytter sig af dette tilbud og derved får mere tid sammen med deres børn. Om det ligeledes vil blive tilfældet med Danmark er dog stadig uvist.