Parti foreslår præmie, der skal lokke mænd på barsel

Partiet SF mener, at alt for få danske mænd tager barsel, og de foreslår således en skattefri præmie på 5.000 kr. for fædre, som vælger at gå på barsel. Ifølge partiet bør flere børn have selskab af deres fædre på barsel, og derfor ønsker de at indføre en kontant belønning til de fædre, der vælger at tage ti ugers barsel oveni de to uger, der allerede er reserveret ved barnets fødsel – dette skal på sigt være med til at gavne både familier, børn og ikke mindst fædre samt medvirke til en øget ligestilling. Det er planen, at denne præmie skal udbetales til mænd i job, som ikke er sikret fuld løn, mens de er på barsel.

 

Det er godt for barnet at tilbringe tid med både mor og far

 

Der er ingen tvivl om, at det er rigtig godt for barnet at være sammen med begge forældre under barslen, og netop derfor er denne præmie ligeledes en rigtig god idé. Helt konkret ligger problemet i, at en dansk families løn som regel er struktureret efter, at det er manden i hjemmet, der får udbetalt den højeste løn, hvorfor man oftest vælger, at fædre ikke tager barsel. Men med dette udspil vil det kunne resultere i en fordobling af antallet af fædre, der tager som minimum 10 uger af barslen. Forslaget vil højst sandsynligt komme til at koste ca. 40 millioner kroner, og disse penge vil SF tage fra det økonomiske råderum – det er altså det overskud, der per automatik vil være i økonomien de kommende år.

Lunken modtagelse fra de andre partier

Dette forslag, som SF har fremstillet, får en lidt negativ modtagelse hos Folketingets andre partier. Dog mener Socialdemokratiet, at det er yderst positivt, at SF byder ind med konkrete løsningsforslag til ”barselsdebat”, men de mener dog, at det kan diskuteres, om problemet skal løses med en pengepræmie, eller om det i stedet bør løses på andre måder. Venstre er ligeledes skeptiske, da de ikke mener, at det er regeringens ansvar at lovgive om disse sager. Dansk Folkeparti støtter op om Venstres argument, da de mener, at det er op til den enkelte familie selv at planlægge barselsorlov, som det passer dem, og det er derfor ikke noget, Folketinget bør blande sig i.

Lige nu er det under 10 procent af de nybagte fædre, der vælger at tage barsel i mere end 10 uger, skønner SF, og med dette tiltag håber de på at gøre det meget nemmere for dem at tage det valg.