Har du styr på reglerne? Husk dine rettigheder under barslen

Det er næppe en hemmelighed, at der er en masse rettigheder og regler, som gælder for forældre på barsel. Det er dog ikke altid så nemt at gennemskue, hvad præcist man har krav på fra arbejdsgiveren, når man venter eller har fået et barn. Her får du et udpluk af nogle af de rettigheder, du skal huske på. Er du fortsat i tvivl, kan du altid undersøge tingene grundigere, så du føler dig helt tryg, før du går på barsel.

Særlige rettigheder

Der findes helt særlig regler og rettigheder, når man er ny forælder i Danmark. Det gælder blandt andet følgende:

  • Overarbejdes kan pålægges medarbejdere, også nye forældre, men arbejdspladsen kan have et ansvar ift. pasningsmuligheder i forbindelse med overarbejde. Det betyder, at arbejdspladsen i realiteten skal varsle eventuelt overarbejde, så den nybagte mor eller far har mulighed for at finde pasning til barnet.
  • Hvis forældrene ønsker ferie på særlige tidspunkter, er arbejdspladsen typisk forpligtet til at tage hensyn hertil. Har man fx børn i folkeskolealderen, skal arbejdspladsen efter bedste evne give ferie i denne periode – hvis det selvfølgelig er muligt i den gældende situation.
  • En medarbejder har altid ret til at gå på orlov, hvis man har et kronisk sygt barn, som behøver pasning. Forældre har altså ret til at have samvær med deres syge barn, og en arbejdsplads har ikke ret til at fyre en medarbejder, fordi de tager orlov af denne årsag.

Under graviditeten

Imens moren er gravid kan der være særlige hensyn, som arbejdspladsen er forpligtet til at tage. Det gælder fx fysisk betonet arbejde, som kan være for krævende for den gravide, og derfor kan vedkommende skulle fritages. Der er desuden en øget risiko for stress under graviditet, og arbejdsgiveren har derfor pligt til at tage disse hensyn. En gravid medarbejder har altid ret til at få en lægelig vurdering.

Der gælder desuden særlige regler omkring opsigelse og fyringer, når man er gravid. Det er ikke muligt for en arbejdsplads at fyre en medarbejder pga. graviditet, hvilket giver en slags tryghed for de kommende forældre. De samme vilkår gælder desuden for den anden forælder.

Efter graviditeten

En forælder har altid ret til at tage 14 ugers barselsorlov efter en fødsel. Den anden forælder har ”kun” ret til to ugers barsel lige efter fødslen. Moren har ret til halvdelen af hendes normale løn under de 14 ugers barsel. Denne regel gælder, hvis man er omfattet af funktionærloven.

En nybagt mor vil desuden også have ret til barselsdagpenge, hvis hun ikke var i arbejde, før hun gik på barsel.