Derfor opsagde virksomhed en medarbejder på barsel på lovlig vis

Mor på barsel

En kvindelig ansat, der var på barsel, blev opsagt fra sin stilling. Som udgangspunkt findes der meget strikse regler for, hvornår en virksomhed er berettiget til at opsige en ansat, der er gravid eller på barsel.

For at beskytte gravide og kvinder på barsel findes derfor ligebehandlingsloven. Denne lov siger blandt andet, at arbejdsgivere ikke må opsige en ansat som følge af graviditet eller barsel.

I tilfældet med kvinden på barsel skete opsigelsen som følge af virksomhedens lukning. Den kvindelige ansatte blev opsagt oktober 2014, hvorefter planen var, at virksomheden skulle lukke umiddelbart efter. Det var ikke kun kvinden på barsel, der blev opsagt – både direktør og souschef for virksomheden blev også opsagt. Som udgangspunkt virker denne sag retfærdig, når samtlige ansatte blev afskediget og virksomheden lukkede. Dette var dog ikke helt tilfældet.

 

Virksomheden fortsatte grundet erhvervslejemålet

Efter den kvindelige ansatte, der var på barsel, blev opsagt i sin stilling i virksomheden, valgte virksomheden nemlig at forsætte driften helt indtil april 2016. Virksomheden valgte primært at forsætte driften på grund af økonomiske anliggender i forhold til erhvervslejemålet. Da driften af virksomheden fortsatte blev kontrakten for virksomhedens souschefen forlænget. Den kvindelige ansatte på barsel derimod fik ikke tilbud om at forlænge sin kontakt. Vilkårene var således ikke de samme for alle ansatte i virksomheden.

Dette medførte, at den kvindelige ansatte på barsel valgte at lægge sag an mod virksomheden. Hun mente netop, at hendes afskedigelse bundede i hendes barsel, og hun mente dermed, at opsigelsen var i strid mod ligebehandlingsloven.

Som følge af ligebehandlingsloven har en virksomhed ikke ret til at opsige en ansat, som er gravid eller på barsel. Loven er til for at sikre lige rettigheder på arbejdsmarkedet, når det gælder graviditet og barsel.

 

Afgørelsen: Ikke ret til positiv særbehandling

Sagen blev fremsat for vestre landsret, som frifandt virksomheden. Afgørelsen lagde særlig vægt på at virksomheden, der opsagde den kvindelige ansatte på barsel, ikke havde pligt til positiv særbehandling af medarbejdere på barsel. At den kvindelige ansatte på barsel ikke fik sin kontrakt forlænget var således ikke i strid med ligebehandlingslovens regler. Medarbejdere på barsel vurderes derfor, ifølge Dansk Erhverv, til ikke at have ret til positiv særbehandling.

Det handler derfor om at være særlig opmærksom på regler og love, når det kommer til graviditet og barsel. Som gravid på arbejdsmarkedet er der lavet klare regler for at sikre lige rettigheder. Det er dog ikke altid graviditet og barsel, der ligger til grund som argumentet for opsigelsen – som i tilfældet med den kvindelige ansatte på barsel.